Teslimat Ve İade7.1: MÜŞTERİ, iptal edeceği hizmetleri sadece müşteri portalı üzerinden iptal talebi göndererek bize iletebilir, bunun dışında eposta, telefon veya diğer iletişim yolları ile yapılan iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

7.2: CNKHOSTİNGin aracı olduğu lisans, yazılım ve buna benzer CNKHOSTİNG tarafından Üretilmeyen veya sahip olunmayan tüm ürün/hizmetlerin geri iadesi bulunmaz. CNKHOSTİNG, bu hizmetlerin sağlanmasında aracı bir kuruluştur. MÜŞTERİ, lisans ve yazılımları için ancak son ödeme tarihi geçmemiş hizmetleri iptal edebilir.

7.3: CNKHOSTİNG’in sunduğu ürün ve hizmetlerde CNKHOSTİNG’in bir kusuru bulunmuyorsa herhangi bir sebeple geri iade işlemi yapılmayacaktır.

7.4: MÜŞTERİ tarafından yanlışlıkla bir hizmet iptal etmiş ise iptal talebinin kaldırılması için müşteri portalı üzerinden destek bildirimi gönderilerek hatanın düzeltilmesi istenmelidir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü veya yazılı olarak iptal taleplerinin kaldırılması için istekte bulunulmaz. MÜŞTERİ’nin verdiği iptal taleplerinin kaldırılması için destek bildirimi ile bilgi vermediği durumlarda oluşabilecek veri kayıplarından CNKHOSTİNG sorumlu tutulamaz.

7.5: CNKHOSTİNG, MÜŞTERİ ile yaşanabilecek yasal, maddi ve manevi sorunlardan dolayı MÜŞTERİ’ye hizmet vermeme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye eposta veya destek bildirimi yolu ile 72 saat önceden haber verilmekte 72 saat sonrasında hizmet durdurulmaktadır.

7.6: İleride doğabilecek hukuksal sorunlarda kullanılmak üzere vermiş olduğunuz siparişler ile ödenen, iptal edilen faturalar ve iptal edilen hizmetler müşteri panelinizden silinmeyecek ve bir yıl süreyle saklanacaktır.

-----------------------------------------------

MADDE 1 : EK SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1: İşbu sözleşme “Genel Hizmet Sözleşmesi’nin” ayrılmaz bir parçası olup “Genel Hizmet Sözleşmesi’ne” ek olarak getirilmektedir.

1.2: İşbu sözleşmenin tarafları Genel Hizmet Sözleşmesi’inde belirtilmiştir.

1.3: İşbu sözleşmenin konusu CNKHOSTİNG’in sağladığı hizmetleri kullanan MÜŞTERİ’nin hizmetleri kullandığı süre boyunca uyacağı kuralları belirler.

MADDE 2 : HESAP AÇILIŞI

2.1: MÜŞTERİ internet ortamından kayıt olarak hizmet aldığında ilk yapacağı ödeme, gerekli kontroller yapılarak herhangi bir sahtekarlık tespit edilmediği taktirde işleme alınır. Bu incelemede müşteri bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir, şüpheli kullanıcılardan devlet tarafından kimlik tespitini sağlamak adına kimlik bilgisi talep edebilir. MÜŞTERİ bu bilgileri doğrulayamaz ise hizmet verilmez.

2.2: Hizmetlerin kullanımına ilişkin bilgiler, MÜŞTERİ’nin belirlediği e-posta adresine gönderilir. Bu nedenle her zaman çalışır, doğru bir eposta sağlamak MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

2.3: MÜŞTERİ hesap oluştururken vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu işbu sözleşme ile taahhüt etmiş sayılacaktır.

MADDE 3 : SANAL VE KİRALIK SUNUCU HİZMETLERİNDE UYULACAK KURALLAR

3.1: Kiralık donanımların veri merkezi dışına çıkartılması, dışarıdan parça eklenmesi, herhangi bir parçanın talep edilmesi kesinlikle yasaktır.

3.2: Tüm bulut ve sanal sunucu hizmetlerinde sistem sürekliliğine engel teşkil edilebilecek, diğer müşterilerin servis almasına engel teşkil eden işlemlerle ilgili CNKHOSTİNG hizmetinizi durdurma hakkına sahiptir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.

3.3: Adli vakalardan kaynaklanan hukuki nedenlerle kullanılan sunucu bilgisayarlara el konulması durumunda MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG’in uğrayacağı zararı 5 iş günü içerisinde nakit ve bir kerede ödemeyi işbu sözleşme ile taahhüt eder.

3.4: CNKHOSTİNG’a ait kiralık donanımların arızalarından MÜŞTERİ sorumlu değildir. Ayrıca MÜŞTERİ donanımsal arızalardan meydana gelen zararlardan CNKHOSTİNG’u sorumlu tutmayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder. Tüm kiralık donanımların parçaları ÜCRETSİZ olarak CNKHOSTİNG tarafından değiştirilir veya gerekli parça yada sunucunun elde bulunmaması durumunda muadil sayılabilecek eş parça veya sunucu ile değiştirilir.

3.5: CNKHOSTİNG, MÜŞTERİ’ye sağladığı hizmet konusunda aracı konumunda ise donanım arızalarından CNKHOSTİNG sorumlu değildir. Bundan dolayı yaşanabilecek maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.

MADDE 4 : KISITLAMALAR

4.1: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırılarda veya internet aktivitelerinde CNKHOSTİNG’in önceliği mevcut müşterilerinin hizmetinin kesintiye uğramamasıdır. Bu nedenle bu tür oluşabilecek internet aktivitelerinde CNKHOSTİNG, MÜŞTERİ’nin IP adresleri veya sunucu yada network ekipmanlarının internet erişimini kesme hakkına sahiptir. Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.

4.2: Ana internet trafiği ve lokal internet trafiğini etkileyecek boyuttaki saldırı ve buna benzer internet aktivitelerinin sürekli olarak tekrar etmesi durumunda CNKHOSTİNG, MÜŞTERİ’nin aldığı hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.

4.3: MÜŞTERİ’nin yaptığı zararlı aktivitelerden dolayı CNKHOSTİNG, MÜŞTERİ hizmetine kısıtlamalar getirebilir (Port kapatma, IP Erişimi Engelleme ve benzeri) Bundan doğacak hiçbir zarar ve ziyandan MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG’u sorumlu tutamayacağını işbu sözleşme ile taahhüt eder.

4.4: Müşteri, CNKHOSTİNG’dan hizmet almayı kabul ettiği taktirde hiçbir şekilde ping, tracert, finger hizmetlerinin aktif olmayacağını kabul etmiştir.

MADDE 5 : GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

5.1: CNKHOSTİNG, SPAM gönderiminde bulunan müşterilerin hizmetlerini kısıtlama hakkına sahiptir. SMTP röle servisi alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ’ler, CNKHOSTİNG’tan SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

5.2: Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışların yapılması durumunda fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar işlemiş olacağınız için hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

5.3: CNKHOSTİNG’in servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

5.4: Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

5.5: Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, CNKHOSTİNG ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerin yapılması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

5.6: MÜŞTERİ, CNKHOSTİNG hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul ve tahhüüt eder. Gizli bilgi; Ürünlerini, CNKHOSTİNG tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; CNKHOSTİNG’in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı , araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satışı dahil) , proses veya genel ticari faaliyetler ( satış maliyetleri, kar , fiyatlandırma methodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe CNKHOSTİNG bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar,iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamaktadır.

5.7: Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki T.C yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktiviteye uyulmaması durumunda hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir.

MADDE 6 : TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI

6.1: CNKHOSTİNG, herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise alınan tüm hizmetlerin açık mı veya kapalı mı olduğunu kontrol etmez. Bir sorun anında müşteri sorununu müşteri paneli üzerinden destek bildirimi göndererek bildirmesi gerekmektedir. Telefon veya Eposta gibi tüm iletişim araçlarından sözlü yada yazılı olarak talep edilen teknik destek istekleri cevaplanmayacaktır.

6.2: Müşterilerin gönderdiği destek bildirimleri sıraya göre cevaplanılır. Müşteri konunun aciliyetini destek bildirimi gönderirken belirtmelidir. Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise teknik destek ile ilgili destek bildirimleri cevaplama süresi garantisi en geç 8 saattir.

6.3: Destek bileti gönderiminde sorununuzu tüm detayları ile anlatmadan sunucu giriş bilgilerinizi yazmanız durumunda destek biletiniz çözümlenmeden kapatılacaktır. Bu konuda müşteriye daha iyi yardımcı olabilmemiz için sorununu destek bileti üzerinden detaylı ve anlaşılabilir şekilde yazması müşterinin çıkarına olacaktır.

6.4: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise, çözümlendirilmesi 4 saatten uzun olan destek bildirimleri yapılacak işin niteliğine göre ücretlendirilebilmektedir. Belirlenen ücretlendirme gönderilmiş destek bildirimi üzerinden müşteriye belirtilecek ve müşteri kabul ederse faturalandırılacaktır.

6.5: Herhangi bir destek hizmeti alınmamış ve sözleşmeye ek olarak bir servis seviyesi anlaşması eklenmemiş ise müşterinin yapmayı veya düzeltmeyi başaramadığı yazılımsal olayların yapılması için vekaleten yetkiyi teknik personelimize destek bildirimi atarak vermiş sayılır. Bu nedenle teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı oluşan bir hatadan CNKHOSTİNG veya işlemi yapan teknik destek personeli sorumlu tutulamaz.

6.6: Müşteri tarafından gönderilen veya cevaplanan destek bildirimi içeriğinde müşteri CNKHOSTİNG firmasına veya herhangi bir personeline tehditkar, argo, hakaret, aşağılayıcı ve rencide edici yazmış olduğu mesajı personelin CNKHOSTİNG üst düzey yöneticilerine durumu bildirmesi durumunda destek bildirimi incelendikten sonra müşterinin aldığı hizmet iptal edilecektir. Verilerin taşınması için verilen süre boyunca müşteri kesinlikle tekrar destek bildirimi gönderemeyecek ve firmamız ile iletişime geçemeyecektir.

6.7: Güvenlik nedeni ile ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için tüm destek biletleri kayıt altına alınmakta, gönderilen destek bileti müşterinin panelinden bir daha silinmemekte ve arşivlenmektedir. Müşteri, atılan bir destek biletinin sistemden silinmesini talep edemeyeceği gibi sistemde cevaplanmış destek biletlerini halka açık ortamlarda resmini çekerek veya kopyalayarak yayımlaması yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda hizmet iptal edilecektir.

6.8: Müşteri hesabında ürün ve hizmet olarak eklenmemiş başkasına ait bir ürün ve hizmet için destek bileti gönderemez ve gönderiyorsa da kesinlikle cevaplanmaz. Güvenlik nedeni ile ürün veya hizmet sistem üzerinde kimin üzerine kayıt edilmiş ise bu müşterinin paneline giriş yapılarak destek bileti gönderilmesi zorunludur.

MADDE 7 : DÜZENLEMELER

İşbu sözleşmedeki maddeleri, CNKHOSTİNG mevcut müşterilerin haklarını korumak için ve yeni yasal düzenlemeler ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştirilme hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler MÜŞTERİ’lere eposta gönderilerek tebliğ edilir.